Giới thiệu TRS

Giới thiệu sản phẩm Lion Kênh mua cổ phiếu Đại lục

Tập đoàn tài chính Lion dựa vào Công ty TNHH quốc tế Lion (Lion Brokers Limited) để cung cấp cho khách hàng dịch vụ phái sinh Hoán đổi tổng thu nhập(Total Return Swap)thông qua việc phát hành sản phẩm Lion Kênh mua cổ phiếu Đại lục. Khách hàng gửi một số tiền vốn nhất định làm cơ sở. Lion Brokers Limited sẽ phân bổ vốn cho khách hàng để mua và bán một số loại cổ phiếu cụ thể dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã thỏa thuận trong phạm vi lên đến 3 lần. Khách hàng cuối cùng nhận được thu nhập đầu tư cổ phiếu có đòn bẩy tăng vốn khuếch đại, Lion Brokers Limited nhận được lợi nhuận vốn do đòn bẩy khuếch đại.

图片关键词

Kỳ đầu

Đang tiến hành

Kỳ cuối


Ghi chú: ① là 1 kỳ, ví dụ đòn bẩy gấp X lần

Triển vọng áp dụng

图片关键词

Khách hàng muốn tận dụng đòn bẩy để mua thêm cổ phiếu.

Khách hàng có thể nộp một số tiền gốc nhất định cho Lion Brokers Limited;

Thông qua hình thức hoán đổi tổng thu nhập, Lion Brokers Limited phân bổ vốn để mua cổ phiếu cho khách hàng dựa trên số tiền gốc của khách hàng và tỷ lệ đòn bẩy được áp dụng.

图片关键词

Khách hàng muốn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, quy mô nắm giữ lớn và họ muốn giảm mức tăng tỷ lệ nắm giữ.

Hiện tại, Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect không hỗ trợ giao dịch khối. Khách hàng có thể mua và bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp dưới hình thức hoán đổi tổng thu nhập với danh nghĩa Lion Brokers Limited;

图片关键词

Khách hàng muốn sử dụng đòn bẩy để giải phóng tính thanh khoản

Khách hàng có thể nộp một số tiền gốc nhất định cho Lion Brokers Limited;

Thông qua hình thức hoán đổi tổng thu nhập, Lion Brokers Limited phân bổ vốn cho khách hàng để mua cổ phiếu mà khách hàng đang nắm giữ dựa trên số tiền gốc của khách hàng và tỷ lệ đòn bẩy được áp dụng, do đó giải phóng tính thanh khoản.

Ưu thế sản phẩm

So với kinh doanh ký quỹ Hồng Kông
product_icon_subjectmatter.png

Vạch phạm vi rộng hơn:

Đối với giao dịch Northbound Shanghai/Shenzhen Stock Connect, đối tượng của giao dịch ký quỹ phải là sự huy động vốn của các sàn giao dịch trong nước để mua chứng khoán cơ bản. Giao dịch hoán đổi tổng thu nhập chỉ cần là đối tượng của Stock Connect Shanghai/Shenzhen.

product_icon_capital.png

Nhiều sự lựa chọn hơn cho nguồn vốn:

Nguồn vốn cho giao dịch ký quỹ là Bộ Tài chính Lion Brokers Limited. Nguồn cung cấp vốn cho các giao dịch mở rộng hoán đổi tổng thu nhập Lion Brokers Limited và các khách hàng, ngoài bộ phận tài chính của công ty ra, Lion Brokers Limited có thể thông qua việc tiến hành các giao dịch giáp lưng với các tổ chức tài chính khác, để có thể hưởng được nhiều lựa chọn huy động vốn hơn và chi phí vốn thấp hơn.

product_icon_shareholding.png

Tính minh bạch của việc tiết lộ sở hữu cổ phần:

Thông qua giao dịch tài khoản ký quỹ, quyền sở hữu hợp pháp đối với cổ phiếu cơ sở thuộc về nhà đầu tư, nhà đầu tư sẽ được đưa vào phạm vi công bố thông tin cổ đông. Trong các giao dịch hoán đổi tổng thu nhập, quyền sở hữu hợp pháp của cổ phiếu cơ sở thuộc về Lion Brokers Limited, còn các nhà đầu tư sẽ không nằm trong phạm trù tiết lộ cổ đông.

So với hoán đổi tổng thu nhập trong nước
product_icon_hedging.png

Có ít hạn chế hơn đối với các giao dịch phòng vệ:

Có nhiều hạn chế giao dịch phòng vệ đối với phòng vệ độc quyền trong nước, bao gồm khối lượng giao dịch, phòng vệ giá, giao dịch trong ngày, tạm ngừng phòng vệ v.v.; hạn chế phòng vệ độc quyền ở nước ngoài tương đối ít.

product_icon_currency.png

Tùy chọn tiền tệ giao dịch nhiều hơn:

Giao dịch hoán đổi tổng thu nhập trong nước không được phép thực hiện các giao dịch mang tính huy động vốn; Ở nước ngoài có thể chọn đô la Hồng Kông với lãi suất thấp hơn và chi phí vốn của khách hàng có thể thấp hơn, nhưng khách hàng có thể phải chịu rủi ro ngoại hối.


开通个人账户 x
立即开户
x
2020-1-17