MT4

MT4

Thiết bị đầu cuối máy tính để bàn

Meta Trader4(MT4)

macOS

Theo dõi liên tục động thái của các công cụ tài chính

Hỗ trợ các đặt lệnh thị trường

lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ

Windows

Theo dõi liên tục động thái của các công cụ tài chính

Hỗ trợ các đặt lệnh thị trường

lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ

Phiên bản điện thoại

Meta Trader4(MT4)

iOS

Có được tất cả các chế độ thực thi

tin tức mạng và báo cáo về động thái

cùng với lịch sử giao dịch đầy đủ

Android

Có được tất cả các chế độ thực thi

tin tức mạng và báo cáo về động thái

cùng với lịch sử giao dịch đầy đủ

Thiết bị đầu cuối máy tính bảng

Meta Trader4(MT4)

iPad

Đặt lệnh, giá trị ròng và hệ thống quản lý trực tuyến

Báo giá tức thời cho các sản phẩm giao dịch

Cài đặt đa biểu đồ

Android

Đặt lệnh, giá trị ròng và hệ thống quản lý trực tuyến

Báo giá tức thời cho các sản phẩm giao dịch

Cài đặt đa biểu đồ

开通个人账户 x
立即开户
x
2020-1-17