Giao dịch

Giao dịch

|

Tài khoản

|

Vốn

1.Giá quyết toán và giá đóng cửa là gì?

① Giá quyết toán nói chung là giá bình quân gia quyền của giờ cuối cùng của giao dịch. ②Giá đóng cửa là giá đóng cửa 1 phút trước khi kết thúc giao dịch.

2.Lãi lỗ đóng vị thế, lãi lỗ thực tế, lãi lỗ giữ vị thế, vốn chủ sở hữu hôm nay, vốn chủ sở hữu động là gì?

Lãi lỗ đóng chính là lãi lỗ sau khi đóng vị thế không tính chi phí thủ tục; 2. Lãi lỗ thực tế là lãi lỗ sau khi tính cả chi phí thủ tục; 3. Lãi lỗ mở vị thế tức là lãi và lỗ thả nổi được tính cho các vị thế mở; 4. Vốn chủ sở hữu hôm nay tức vốn chủ sở hữu tĩnh, đó là vốn chủ sở hữu được tính theo giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó; 5. vốn chủ sở hữu động được tính toán dựa trên giá tức thời của phiên.

3.Tại sao trong giao dịch sẽ xuất hiện điểm trượt?

Trượt giá giao dịch thị trường nói chung là sự trượt giá nhìn thấy được và không có được do thị trường biến động quá nhanh. Khi thị trường biến động lớn, rất dễ xảy ra trượt giá, ví dụ khi một số việc lớn xảy ra thì giá thị trường rất dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến không thể đặt lệnh trong lúc giá giao dịch tốt nhất. Khi thị trường biến động mạnh cũng đồng nghĩa với việc thanh khoản trở nên thấp, và tính thanh khoản thấp sẽ khiến các lệnh không thể thực hiện được ở mức giá thị trường xác định ban đầu. Độ trượt tối đa thường xảy ra khi những việc lớn xảy ra. Là một nhà giao dịch, bạn nên tránh giao dịch khi các sự kiện lớn xảy ra, chẳng hạn như trong cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Đương nhiên, khi thị trường biến động lớn sẽ rất hấp dẫn đối với nhà giao dịch, nhưng rủi ro khi giao dịch lúc này là rất cao. Nếu bạn đang giao dịch, bạn có thể phải đối mặt với rủi ro lớn hơn dự kiến do một lượng lớn trượt giá. Trượt giá là một hiện tượng phổ biến trong giao dịch. Đôi khi sự trượt giá tiêu cực có thể gây ra thua lỗ lớn hơn và đôi khi sự trượt giá tích cực có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

4.Giá thị trường để làm gì? Giá đối thủ để làm gì? Giá xếp hàng để làm gì?

Giá thị trường vốn có ý nghĩa là giá đối thủ, nếu bạn mua nhiều(Long) giá đối thủ thì đó là giá bán, nếu bạn bán khống (Short) giá đối tác tức là giá mua. Một số hệ thống hoặc phần mềm được cài đặt thành giới hạn giá, mục đích là thực hiện giao dịch ngay lập tức. Ưu điểm của lệnh này là có thể hoàn thành lệnh giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhưng nhược điểm là dễ gây trượt giá trong các biến động lớn. Giá xếp hàng là giá mua vào và giá bán ra là một loại đơn giá treo.

5.Giá giới hạn để làm gì?

Giá giới hạn là giá chỉ định, nghĩa là chỉ định mua với giá thấp hơn giá thị trường hoặc bán cao hơn giá thị trường; nếu giá giới hạn mua cao hơn giá thị trường, thì giá giới hạn bán ra thấp hơn giá thị trường và giao dịch với giá thị trường.

6.Vượt giá để làm gì?

Vượt giá là giao dịch ở mức giá cao hơn giá thị trường. Nó được tính theo mức biến động tối thiểu của từng sản phẩm. Trong giao dịch, vượt giá có ưu thế hơn thị trường và giá giới hạn.

7.Tại sao lãi lỗ sau khi đóng vị thế và lãi lỗ nhìn thấy khi giữ vị thế lại khác nhau?

Lãi lỗ giữ vị thế được tính theo giá mới nhất, giá mới nhất không đại diện cho giá giao dịch, mà là giá giao dịch mua và bán thực tế, tức là lấy giá đối thủ để tính lãi lỗ.

8.Sự khác biệt giữa cắt lỗ theo giá thị trường và cắt lỗ giá giới hạn là gì?

Cắt lỗ theo giá thị trường đề cập đến cắt lãi và cắt lỗ được kích hoạt khi giá đạt đến mức giá cài đặt cắt lỗ gần nhất. Giới hạn cắt lỗ là cắt lãi và cắt lỗ được kích hoạt bởi giá xếp hàng đạt đến giá giới hạn. Khi thị trường biến động lớn, cắt lỗ thị trường có thể gây ra trượt giá. Cắt lỗ giá hạn chế có thể xuất hiện tình trạng không được giao dịch.

9.Lệnh đang chờ xử lý luôn có hiệu lực?

Không thể, sẽ bị hủy toàn bộ trước 5 phút khi thị trường đóng cửa. Sau khi hủy, khách hàng lại phải đặt lệnh chờ mới.

10.Làm thế nào để chọn đóng một vị thế có hơn một Lot đang chờ xử lý?

Chọn những vị thế cần đóng trong danh sách chi tiết vị thế chờ, rồi click phải chuột để đóng vị trí.

11.Tại sao thao tác đóng lại hiển thị không có hợp đồng bán?

Kiểm tra xem có lệnh cho giao dịch này trong cột lệnh ủy quyền hay không, trước tiên hãy rút lệnh và sau đó đóng lệnh.

12.Hợp đồng chủ lực là gì?

Hợp đồng chủ lực là hợp đồng có khối lượng giao dịch thành công lớn nhất. Vì là hợp đồng sôi động nhất trên thị trường nên về cơ bản tất cả các nhà đầu cơ đều tham gia vào hợp đồng này. Người ta cũng cho rằng hợp đồng chủ lực là hợp đồng có lượng vị thế chờ lớn nhất. Bởi vì nói một cách tổng thể, hợp đồng có lượng vị thế chờ lớn nhất cũng là hợp đồng có khối lượng giao dịch lớn nhất. Các loại hợp đồng sản phẩm hợp đồng tương lai của Lion Brokers Limited đều là hợp đồng chủ lực, ngoại trừ hợp đồng gần ngày giao dịch cuối cùng là hợp đồng chủ lực tiếp theo.

13.Giá trị hợp đồng của hợp đồng tương lai là gì?

Giá trị của hợp đồng tương lai là quy mô lớn nhỏ của hợp đồng do hợp đồng tương lai quy định, bao gồm số lượng cụ thể tương ứng với hợp đồng này. Giá trị hợp đồng nhân với mức dao động tối thiểu của hợp đồng là mức lãi lỗ dao động tối thiểu của hợp đồng.

14.Tại sao một số báo giá phần mềm cho nông sản CBOT lại khác nhau?

Thiết kế hợp đồng được báo giá bằng đồng Cent Mỹ, và một số phần mềm được báo giá bằng đô la Mỹ, nhưng mức độ biến động tối thiểu của hợp đồng giao dịch là như nhau.

15.Tại sao báo giá ở một số phần mềm của đồng Yên Nhật CME lại khác nhau?

Ngoại hối CME được trao đổi với đồng đô la Mỹ, đồng Yên thường được mở rộng theo các bội số khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng phân tích thị trường, nhưng lợi nhuận và lỗ tối thiểu của hợp đồng giao dịch vẫn không thay đổi.

16.Có giới hạn giá cho thị trường bên ngoài không?

Chỉ số tương lai của Hoa Kỳ, kim loại, nông sản, năng lượng và chỉ số A50 sẽ bị thổi bay trong phiên giao dịch trong ngày. Giao dịch của A50 và hợp đồng tương lai chỉ số Hoa Kỳ -20% sẽ bị đình chỉ; chỉ số Đức không có giới hạn giá.

17.Những hạn chế giao dịch trước sau ngày giao sản phẩm là gì?

Mặc định các vị thế không được mở trước ba ngày kể từ ngày giao dịch cuối cùng, chỉ được đóng vị thế và có thể giao dịch hợp đồng mới. (Ngày giao dịch cuối cùng là trước ngày giao dịch ba ngày). Thời gian cụ thể tùy thuộc vào thông báo.

18.Khi đóng vị thế, có thể chọn một lệnh cụ thể để đóng vị thế không?

Có thể, trên giao diện chi tiết vị thế giữ, nhấp chuột phải vào một đơn hàng cụ thể và nhấp vào Đóng vị thế là xong.

19.Tỷ lệ thanh lý là bao nhiêu?

Giá trị ròng (vốn chủ sở hữu trạng thái động) đạt 50% số tiền ký quỹ. (Tổng số dư + số tiền vị thế)/Số tiền ký quỹ yêu cầu để giữ vị thế = 50%. Quy tắc thanh lý là tất cả thanh lý một lúc, chứ không phải thanh lý từng Lot một.

20.Có lãi vị thế/ lãi cách đêm/phí lưu kho không?

Qua đêm đã được hỗ trợ. Nếu số tiền ký quỹ qua đêm không đủ, nó sẽ bị buộc phải thanh lý vào thời điểm 5 phút trước khi đóng phiên. Vui lòng kiểm tra danh sách loại sản phẩm để biết chi tiết.

21.Tại sao tôi không thể đóng vị thế?

1. Kiểm tra môi trường giao dịch: mạng có bình thường không, phần mềm có kết nối bình thường khôn, v.v.. Nếu là phần mềm điện thoại di động, thì mạng điện thoại di động và sóng có ổn định không. 2. Lệnh đã được tạo, nhưng do cơ chế giao dịch khớp lệnh, mà vẫn chưa có đối tác thực hiện và chưa đạt được mức giá phù hợp, khách hàng có thể chọn hủy lệnh.

22.Khi treo lệnh phần mềm Lion có sự chênh lệch nào không?

Khi mua vào thì xem giá bán ra, khi bán ra thì xem giá mua vào, giao dịch bằng giá đối thủ; Hợp đồng tương lai không có điểm chênh lệch.

23.Một số loại sản phẩm biến động rất lớn, các hợp đồng tương lai là dạng được khớp. Nếu không thể đóng vị thế, nó sẽ trực tiếp dẫn đến đóng vị thế cưỡng chế? Làm thế nào để giải quyết điều này? Khi đóng

Nếu gặp phải trường hợp không thể đóng vị thế, có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH), để tiến hành giao dịch ủy quyền; Đóng vị thế giá thị trường có thể giao dịch, chỉ có điều là khi dao động lớn, vì nguyên nhân khớp lệnh mà giá giao dịch lại lấy giá giao dịch cuối cùng làm chuẩn. Nếu là đóng lệnh giá chỉ định, thì giá giao dịch có thể là cố định, nhưng rất khó giao dịch. Hướng dẫn khách hàng thao tác: 1. Khi phát hiện hệ thống không thể đóng vị thế, nên khóa vị thể để không bị tổn thất. 2. Liên hệ với bên CSKH để nhân viên đóng vị thế, khách hàng cần xác nhận danh tính, số điện thoại đã đăng ký, số tài khoản, vị thế đóng mở, số lượng, hướng và các thông tin khác. Giá đóng vị thế thực tế được Background đóng vị thế tính toán làm chuẩn. 3. Thông qua Background xác định nguyên nhân dẫn đến khách hàng không thể đóng vị thế, sẽ quyết toán bằng giá bình quân trước khi khách hàng gọi điện đến 2 phút, nếu khách hàng có lệnh với vị thế đang khóa, sẽ trả lại phí thủ tục của những vị thế đang khóa. 4. Nếu khách hàng có thắc mắc về đặt lệnh, xin hãy gọi vào số máy nóng (hotline), rồi cung cấp video giao dịch, bao gồm: Thông tin tài khoản khách hàng, loại giao dịch, tình hình thị trường, lệnh chờ, thời gian khi đó và những vấn đề đã xuất hiện, nếu không bên CSKH sẽ không xử lý.

24.Có một số sàn giao dịch, khóa vị thế sẽ không chiếm dụng vốn, chỉ khấu trừ phí giao dịch, ở đây chũng ta cũng như vậy chứ?

Chiếm dụng vốn khả dụng và khấu trừ phí giao dịch.

25.Công thức tỷ lệ rủi ro được tính như thế nào?

Vốn chủ sở hữu động thái/ Chiếm dụng tiền ký quỹ

26.Cắt lãi, cắt lỗ có thời gian hiệu lực không?

Có hiệu lực trong ngày (Đến giờ đóng vị thế cưỡng chế là hết hiệu lực).

27.Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch của người này trong bảng xếp hạng?

Nhấp chuột phải vào dữ liệu xếp hạng cụ thể, nhấp vào chi tiết giao dịch, bản ghi giao dịch của người này (30 ngày gần đây) hiện ra.

28.Tại sao tôi không thể tìm thấy dữ liệu giao dịch của ngày hôm nay trong giao diện báo cáo?

Dữ liệu của ngày hôm nay (chưa quyết toán) có thể xem được ủy quyền của ngày hôm nay, giao dịch của ngày hôm nay, đóng vị thế của ngày hôm nay tại góc phải bên dưới trang đầu phần mềm giao dịch. Dữ liệu lịch sử đã quyết toán cũng có thể được truy vấn trong giao diện báo cáo.

29.Đòn bẩy hợp đồng được tính toán thế nào?

Giá hợp đồng* Hệ số nhân hợp đồng/ Tiền ký quỹ

30.Đóng vị thế thế nào đối với hơp đồng tương lại của Lion Brokers Limited trên phiên bản điện thoại di động?

1. Tại giao diện giao dịch, có chỗ lệnh chờ, nhấp vào đóng vị thế; 2. Tại giao diện tình hình ngành, chọn một hợp đồng nào đó, nhấp vào để đặt lệnh theo giá thị trường hoặc đặt lệnh với giá giới hạn, sau khi nhập số lượng Lot và giá, rồi nhấp để đóng vị thế. Các thao tác khác, vui lòng tham khảo video thao tác trên phiên bản di động.

Tư vấn trực tuyến
Tuyên bố chính thức của Tập đoàn tài chính Lion về việc có trang web giả mạo

Kính gửi người dùng của Tập đoàn tài chính Lion

Xin chào tất cả quý người dùng!

Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của nhà đầu tư, bảo vệ các thương hiệu liên quan của Tập đoàn không bị ảnh hưởng, Tập đoàn tài chính Lion đã vạch trần một số website giả mạo mang tên Tập đoàn tài chính Lion để mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh Các trang web giả mạo như sau:

1. http:/www.Wzb1.com/space/=/account/ogin (các trang web giả mạo)

2. http://www.szzilion.com (các trang web giả mạo)

3. http://www.yylion.com (các trang web giả mạo)

4. http://www.oneyjy.com (các trang web giả mạo)

5. http://www.18lion.com (các trang web giả mạo)

6. http://www.jxhxdq.com (các trang web giả mạo)

7. http://www.ingjlecr.Com (các trang web giả mạo)

8. http://www.51lions.com (các trang web giả mạo)

9. http://www.lioncenter.cn/page/html/company.php (các trang web giả mạo)

10. http://www.billroser.net/ (các trang web giả mạo)

11. http://shizqihuo.com/ (các trang web giả mạo)

12. http://huanyingqh.com.cn/ (các trang web giả mạo)

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin quý khách liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng môi giới hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của Tập đoàn tài chính Lion, chúng tôi rất vui được phục vụ quý khách! Tại đây, xin cảm ơn quý khách hàng đã và đang tiếp tục ủng hộ, tin tưởng Tập đoàn tài chính Lion, xin cảm ơn!

Tập đoàn tài chính Lion

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

开通个人账户 x
立即开户
x
2020-1-17